Om Oss

THP GROUP AB – Verksamheten utvecklade 2019 visionen att skapa och producera åt kunder med 100% kvalité och service. Vår grund kommer från tekniska installationer såsom el, VVS och ventilation. Denna grund med hög efterfrågan har tillåtit oss en stabil och stark utveckling. Dess naturliga trådar har lett koncernen in i större produktioner och entreprenader, där vårt team lämnat resultat med ökad efterfrågan som resultat. Våra vinster återinvesteras i fastigheter, egna produkter samt företag med potential för utveckling.

THP GROUP arbetar internationellt med ägande i fastigheter och produktion både i Sverige samt Europa. Utveckling av egna varumärke certifieras för att upprätthålla kvaliteten samt garantier som kunder förtjänar.

Henrik Pedersen
(Koncernchef THP Group)

THP Group är idag en välvårdad koncern med många handlingskraftiga och engagerade medarbetare, vilket signalerar för en fortsatt god utveckling och en välgörande miljö att arbeta i.
[email protected]

Liliyan Abdiyo
(Ekonomichef THP Group)

Som nyckelperson i koncernen har jag ansvar över den ekonomiska vidareutvecklingen av bolagen. I min yrkesresa finner man 9års erfarenhet inom arbetsplatser vilka är redovisningsbyråer, Skatteverket och en revisionsbyrå.
[email protected]

Oksana Olsson
(HR THP Group)

Stärker individer och företag genom att sätta fokus på den viktigaste tillgången i verksamheten – människan.
[email protected]

Yuriy Matuzko
(Projektledare THP)

Det krävs mycket av min kommunikativa förmåga, då arbetets fortskridande är beroende på hur jag lyckas förmedla projektet till alla inblandade.
[email protected]

Marc Abramsson
(Projektering innom bygg och VVS THP Group)
Jag har koll på allt från bygglov, säkerhet och kvalitet till miljölagstiftning och installationssamordning. 

[email protected]

Alex Ivanström
(Företagsutveklare Vaelia AB)

Jag jobbar inom företags-och affärsutveckling på Vaelia AB. Jag är glad att vara med och se företaget växa.
[email protected]

Krzysztof Wozniczka
(Serviceansvar THP Group)

Jag är ansvarig för garantiärenden åt våra slutkunder. Som person är jag ansvarstagande, handlingskraftig, och har förmåga att fatta egna beslut.
[email protected]

Hans Schibli
(VD/Tupex Sverige AB)

Vi är väldigt tidsmedvetna, vilket avspeglas i vårt arbetssätt. Tillsammans med professionellt management formas våra grundläggande principer och affärsetik.
[email protected]

Håkan Sjöblom
(Projektledare Kleaa VVS AB)

Mitt ansvarsområde på THP Kleea VVS AB är VVS då med VS (rör) som är mitt specialområde. Jag började min yrkesbana som rörmontör, därefter VVS konsult och senast inom försäljning av VS/rör produkter.
[email protected]

Mutaliev Bashir
(VD/Kleaa VVS AB)

Kleaa VVS AB hjälper dig med allt inom VVS. Vår gedigna erfarenhet och servicekänsla är ingredienserna i vårt arbete.
[email protected]

Daniel Pedersen
(Business Development / Vaelia AB)

Jag håller högt tempo, jobbar strukturerat för att nå våra säljmål, och vi har det otroligt roligt på jobbet.
[email protected]

Andrzej Kusnierz
(Projektledare THP Produktion)

Som projektledare har jag ansvar för att ett projekt genomförs i tid och till den kostnad som är budgeterad.
[email protected]

Humam Ismail
(Projektledare THP Entreprenad )

THP Entreprenad AB skall ägna sig åt ny-, till- och ombyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.
[email protected]

Younes Habib
(Projektledare Ventilation THP Group)

Det är både värdefullt och spännande att vara med och utveckla THP Ventilation. Med min bakgrund inom energi och miljö i bygg och fastighetsautomation ger vi er praktiska lösningar inom energi och ventilation.
[email protected]