THP Elteknik

THP ELTEKNIK

Vi är erfarna elektriker som erbjuder installation-, reparation- och underhållstjänster till företagskunder inom olika branscher. Oavsett vilket typ av elarbete ditt företag behöver, hittar vi en lösning som passar dina behov.

Kvalifikation i THP Elteknik

Vi har ett team av kvalificerade elektriker tillgängliga för att serva alla krav i olika typer fastigheter. Oavsett om du behöver en helt ny elinstallation eller underhålls- och reparationsarbeten på befintliga el områden står vi till din tjänst för att erbjuda rätt lösningar och säkerställa en säker boendemiljö.

Ett nybygge eller renoveringsprojekt kräver ett effektivt flöde av el för att vara fullt fungerande med hög säkerhet. Vi ser till att din el är korrekt ansluten, välskött och fungerar effektivt för att spara på energiberäkningen.

El är kraftkällan för belysning, uppvärmning av vatten, A/C och olika andra apparater runt om fastigheten.

Våra starka sidor

Kraft

Kanalisation

Konstruktion

Belysning

Tele-Data

Fördelar att välja THP elteknik för ditt företag

Vi garanterar kvalitet och tillförlitlighet. Våra kunder vet att de kan lita på att få en komplett eltjänst levererad i tid, inom budget och till högsta möjlig standard.

elteknik

Kvalitetsgaranti

Vi garanterar kvalitet och tillförlitlighet. Våra kunder vet att de kan lita på att få en komplett eltjänst levererad i tid, inom budget och till högsta möjlig standard.

Anpassbar

Du kan lita på oss att vi hittar en lösning som passar dina behov. Vårt team har arbetat inom en rad olika miljöer, från hotell till skolor, från kontor till bostäder. Om några problem uppstår på plats, har vi den erfarenhet och kunskap som behövs.

Professionell

Ditt projekt förtjänar det bästa. Vårt team är professionellt, kunnigt och redo att ta itu med alla problem som kan komma upp under elinstallationen. Vi investerar i alla våra teammedlemmar och ser till att de får rätt utbildning som kommer att förbättra deras kompetens. På så sätt vet du att ditt projekt kommer att hanteras av proffs samt kommer att slutföras i tid med hög standard. Vi tar också hälsa och säkerhet på största allvar, utför noggranna utrustnings kontroller och tillhandahåller en detaljerad Risk Assessment Method Statement (RAMS) före varje projekt.

Organiserad

Vi vet alla vad mycket pappersarbete betyder. Det är därför vi upprätthåller omfattande digitala register för varje projekt vi tar på oss. Om du behöver följa upp en aspekt av arbetet som vi har slutfört åt dig tidigare, kan vårt kontorsteam få informationen till dig inom kort. När det kommer till offerter gör vi vår prissättning så tydlig som möjligt för att föreslå flera alternativ för att passa olika budgetar.

Kapabel

Du kommer att få samma högkvalitativa service oavsett om ditt projekt är stort eller litet. Vårt team har kapacitet att genomföra stora projekt, samtidigt samarbetar vi med mindre företag. Vi har byggt upp ett nätverk av pålitliga kontakter som beställer våra tjänster.Eftersom THP Elteknik är en del av en koncern har vi dessutom möjlighet utanför våra kompetensområden. Vill du att vi ska installera lite belysning åt dig samtidigt som vi sätter upp taket? Vi ordnar det.

Mottaglig

Om du har problem och behöver ett snabbt svar får du ett av oss. Vårt dedikerade kontorsteam på THP Group har den kunskap och erfarenhet som behövs för att ordna ett lämpligt svar direkt. Du behöver inte vänta eller boka tid för att diskutera ett löpande problem. Vi ser också till att den som svarar på ett ärende alltid är den person som är bäst lämpad att ta itu med det, oavsett position inom företaget. Det gör att vår ledningsgrupp har kunskap att ägna sig åt praktiskt el-arbete när situationen uppstår.

Stödjande

Om du upptäcker att ditt projekt kräver lite extra hjälp hjälper vi gärna till. Vår branscherfarenhet och kunskap gör att vi kan gå in för att se till att du når det resultat du hade planerat. Vi är vana vid att arbeta utifrån förfrågningsunderlag som innehåller olika detaljnivåer så att vi kan tolka dessa dokument och omsätta lämpliga lösningar i praktiken. Och om du inte är säker på hur du ska gå tillväga vid något tillfälle kan vi ge dig råd eller sätta dig i kontakt med en av våra branschkontakter. Vi har arbetat med projekt av alla storlekar, inom en rad branscher, så om det behövs kan vi dra nytta av vår erfarenhet för att hitta en lösning.

Kontakta Oss

Kontakta oss idag för frågor, prisförslag eller rådgivning.